Λιμενικά

Φορέας: Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδ/σου - Ρόδος

Περιγραφή: Εκτέλεση 5 δειγματοληπτικών θαλάσσιων γεωτρήσεων και 1 ξηράς. 

Έτος 2006

Περισσότερα...

Φορέας: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου

Περιγραφή:  Εκτέλεση 2 δειγματοληπτικώνγεωτρήσεων 1 θαλάσσια γεώτρηση και 1 ξηράς.

Έτος 2006

 

Περισσότερα...

Φορέας: Δήμος Καρπάθου

Περιγραφή:  Εκτέλεση 2 δειγματοληπτικώνγεωτρήσεων και διερεύνηση- χαρτογράφηση μορφολογίας βυθού με χρήση δύτη.

Έτος 2006

Περισσότερα...

Φορέας: Δήμος Λειψών

Περιγραφή:  Εκτέλεση 2 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού βάθους 20μ.

Έτος 2006 

Περισσότερα...