Συγκοινωνιακά

Φορέας:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

 

Περιγραφή: εκτέλεση 33 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού βάθους 750μ, δοκιμών υπαίθρου, και εκσκαφή 22 ερευνητικών φρεάτων

 

Έτος 2012

 

Περισσότερα...

Φορέας:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Περιγραφή: εκτέλεση 8 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού βάθους 85μ και εκσκαφή 6 ερευνητικών φρεάτων.

Έτος 2012 

Περισσότερα...

Φορέας: Eγνατία Oδός AE 

 

Περιγραφή: εκτέλεση 16 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού μήκους μέτρων 483, με τοποθέτηση αποκλισιόμετρων εντός τεσσάρων εξ αυτών. Εκτέλεση 7 φρεάτων.

Έτος 2004

 

Περισσότερα...

Φορέας: Eγνατία Oδός AE 

Πέραμος Περιγραφή: εκτέλεση 15 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού μήκους μέτρων 480.

Έτος 2005

Περισσότερα...